Of ‘t nu gaat om een woning, een gebouw of een compleet woningbestand… monitoring geeft continu een helder beeld van het energieverbruik. IRIS, de energiemonitor van PureDomotica, laat duidelijk zien waar het beter of anders kan. Hoe bespaard kan worden op energie en kosten. En hoe de CO2-uitstoot omlaag kan. Energiemonitoring met oog voor een duurzame toekomst.

Woningcorporatie

Continu inzicht
energieverbruik

Bewoner

Monitoring maakt
energiebewuster

Installateur

Tijdig signaleren en
voorkomen

Projectontwikkelaar

Focus op
inzet budget

Aannemer

Problemen tijdig
oplosbaar

IRIS. DE ENERGIEMONITOR MET OOG VOOR EEN

DUURZAME TOEKOMST

Duurzaamheid is een hot item. Door de maatschappelijke en politieke focus op de klimaatproblematiek neemt de aandacht voor energiebesparing en CO2-uitstoot alleen maar toe. Energiebesparing start met inzicht in het verbruik. Meten is nu eenmaal weten. Het innovatieve en gebruiksvriendelijke IRIS-systeem van PureDomotica biedt de uitgelezen mogelijkheid om kritisch naar het totale energieproces te kijken en dit waar nodig bij te sturen.

Op maat samen te stellen

IRIS staat voor Intelligent, Rapportagebeheer, Integratie en Service. Deze innovatieve en gebruiksvriendelijke energiemonitor van PureDomotica biedt de uitgelezen mogelijkheid om kritisch naar het totale energieproces te kijken en dit waar nodig bij te sturen.

IRIS is een modulair systeem. Het kan afhankelijk van doelstellingen, wensen en eisen voor elke opdrachtgever op maat worden samengesteld. Monitoring en beheer zijn zowel lokaal als op afstand mogelijk. Tot de vele andere opties behoren het meten en regelen van comfortinstallaties, integratie met diverse domotica-systemen en het gebruik van visualisatiepakketten voor displays, computers, tablets en smartphones.

Privacy gewaarborgd

IRIS voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarmee is de privacy van elke gebruiker gewaarborgd.
IRIS kan plug & play worden geïnstalleerd. Weergave via smartphone, tablet of display. Dubbele autorisatie zorgt voor extra databeveiliging. Verzamelde data worden niet gedeeld met externe partijen, zoals energieleveranciers.

IRIS. ONTWIKKELD DOOR PUREDOMOTICA

PureDomotica maakt toegepaste automatisering in woningen en gebouwen zichtbaar.

We zijn onafhankelijk, innovatief, servicegericht en maatschappelijk betrokken.

Dankzij onze compacte omvang kunnen we snel en flexibel inspelen op nieuwe technische mogelijkheden en markten. Onze technische specialisten denken met opdrachtgevers en uitvoerende partijen mee over systeemintegratie en monitoring.

Wilt u meer weten?
Neem contact op met Marco Weg
Project Development Manager
06-11705958