BENG STAAT VOOR BIJNA ENERGIE NEUTRAAL

Vanaf 1 juli 2020 gelden nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw. De huidige EPC-eisen (energie prestatie coëfficiënt) komen daarmee te vervallen. Bij de nieuwe BENG-normering wordt gekeken naar drie nieuwe eisen die betrekking hebben op de energiebehoefte van een gebouw in kWh/m2 gebruiksoppervlakte, per jaar.

Aanpassingen ten opzichte van 2015

De nieuwe, definitieve BENG-eisen zijn eind 2018 bekend gemaakt. De nieuwe BENG-eisen wijken af van de getallen, zoals ze in 2015 voorgenomen waren. Dit heeft een aantal redenen. Zo heeft NEN een uitgebreide kostenoptimalisatietoets laten uitvoeren. Hieruit is gebleken dat de eisen van 2015 niet realistisch uitgevoerd konden worden. De oorspronkelijke BENG-eis zou hiermee veel te duur worden.

De recent uitgebrachte NTA 8800 is een nieuwe berekeningsmethode voor de energieprestatie van gebouwen, die alle oude methodes vervangt. Het gevolg hiervan is een aantal aangepaste waarden in de BENG-eis. Zo wordt in BENG 1, de eis voor energiebehoefte, het ventilatiesysteem niet meer gewaardeerd. Deze is nog wel opgenomen in BENG 2.

Grote impact op de bouwkosten

Voorheen werd alleen gekeken naar de energiebehoefte van een gebouw (EPC). Binnen BENG wordt daar een maximaal fossiel energieverbruik aan toegevoegd en een eis gesteld aan het percentage hernieuwbaar energieverbruik. Archidat Bouwformatie deed afgelopen periode uitgebreid onderzoek naar bouwkundige en installatietechnische maatregelen en de kostenefficiëntie binnen BENG.

Voor woningbouw zijn de eisen bepaald op onderstaande 3 indicatoren
Conform NTA 8800

Energiebehoefte
kWh/m2.jr
Primair fossiel
Energiegebruik
kWh/m2.jr
Aandeel
hernieuwbare
energie %
Grond-
gebonden
woningen
70 30 50
Woon-
gebouwen
70 50 40