EPG STAAT VOOR ENERGIE PRESTATIE GEBOUWEN

Vanaf 1 juli 2012 geldt de Energie Prestatie Gebouwen (EPG) als nieuwe norm (NEN 7120) voor het bepalen van de energieprestatie van nieuwe gebouwen. Met de nieuwe energieprestatienorm kunnen de nieuwste technieken op het gebied van energiezuinig bouwen goed beoordeeld worden. De invoering van de EPG maakt het ook mogelijk de bepalingsmethoden voor nieuwbouw en bestaande bouw op elkaar af te stemmen.

Alleen voor nieuwbouw

De EPG geldt in eerste instantie alleen voor nieuwbouw. Op termijn zal de EPG ook gelden voor bestaande gebouwen. Vooralsnog blijven hiervoor de huidige ISSO-publicaties gelden.

Verschil EPG en EPC

De EPG is iets anders dan de energieprestatiecoƫfficiƫnt (EPC). De EPG-norms geeft de bepalingsmethode aan, de EPC geeft het niveau aan waaraan het gebouw minimaal moet voldoen.