INSTALLATEUR

Tijdig signaleren en voorkomen

Het Bouwbesluit stelt stricte eisen aan de energiezuinigheid van woningen en utiliteitsgebouwen. Om hieraan te kunnen voldoen en een energieprestatiegarantie te kunnen geven, ismonitoring nodig. Het IRIS-systeem maakt het mogelijk om dit betrouwbaar aan te tonen en eventuele problemen op tijd op te lossen.

Zuinigheid gegarandeerd

De energieprestatiegarantie garandeert de energiezuinigheid van nieuwe of gerenoveerde woningen en utiliteitsgebouwen. De besparende keuzes moeten daadwerkelijk zorgen voor een energiezuinig gebouw of een energiezuinige woning. Het energieverbruik mag dan ook niet boven de beoogde streefwaarde uitkomen. Wordt de energieprestatie niet geleverd, dan zijn er maatregelen nodig.

Monitoring onmisbaar

Projectontwikkelaars en woningcorporaties vragen steeds vaker om langlopende garanties en bewaking van de energieprestaties. Ze willen ervan verzekerd zijn, dat de energie installatie een bepaald niveau heeft en  houdt. Daarom is monitoring onmisbaar.

Eenvoudig te koppelen

Groot voordeel van IRIS is, dat PureDomotica storingssignalering en onderhoudsplanningen aan het systeem kan koppelen. Dankzij real time inzicht in de energiestroom zijn eventuele problemen daarmee direct te signaleren en voortijdig te voorkomen. Ook de toepassing van nieuwe, duurzame energiebronnen maakt het noodzakelijk dat problemen tijdig worden ontdekt.

Klaar voor nieuwe ontwikkelingen

Het innovatieve en gebruiksvriendelijke IRIS-systeem van PureDomotica biedt een actueel beeld van het energieverbruik en de energieprestaties. Het is een modulair systeem en dus ook uit te breiden met nieuwe, toekomstige ontwikkelingen. Het is onderhoudsvrij en werkt met diverse protocollen, zoals Modbus, Zwave, KNX, Lutron en Canbus.

Het IRIS-systeem kan je opbouwen vanuit 3 basismodellen:

 1. Alleen monitoring
 2. Alleen domotica
 3. Monitoring en domotica

In alle basismodellen is de IRIS-box de centrale unit.

Toelichting schema

» meer

Visualisatie
Is niks anders dan een APP of software die je nodig hebt om alle meetgegevens of sturingen van verlichting, verwarming e.d. weer te geven.

Slimme meter
Dit is de meter die door het energie levert bedrijf in een woning of gebouw wordt geplaatst. Door de zogenaamde P1 poort uit te lezen, krijg je totaal energieverbruik en energieopbrengst van het gebouw te zien.

kWh-meters
Deze meters zijn van toepassing om deel verbruikers te meten zoals warmtepomp, ventilatie, boiler. Voor EPV en gebouwen met prestatiegarantie dienen deze MID (Measuring Instrument Directive) gecertificeerd te zijn. Ook witgoedapparatuur kan achter een meter geplaatst worden, Dit is een vrije keus.

Warmtemeters
Deze meters worden gebruikt voor EPV en prestatiegarantie woningen en gebouwen. De meters berekenen de warmte en koude energieverbruik in Gigajoule en KwH. Afhankelijk van het type meter wordt er onderscheid gemaakt tussen verwarming en warmtapwater. Door zowel aanvoer als retourtemperaturen te meten in combinatie met de flow kan bepaald worden van het COP is van een warmtepomp, en dus of deze doet waarvoor hij is gemaakt en berekend.

Sensoren
Sensoren kan je omschrijven als componenten die een signaal geven of doorgeven. Denk aan schakelaars, thermostaten en bewegingsmelders. Sensoren heb je nodig om verlichting te laten schakelen of dimmen. Een sensor kan ook gebruikt worden als voorwaarden om iets te schakelen over 10 minuten bijvoorbeeld. Binnen de EPV richtlijn heb je een referentieruimte temperatuur nodig en soms ook CO2. Dit zijn ook losse sensoren.

Actoren
De term actoren wordt voornamelijk gebruikt bij domotica systemen. Een actor kan een schakelcontact zijn maar ook een dimmer of een zonweringscontact.  Zo kan je bijvoorbeeld een buitenlamp automatisch aan laten gaan wanneer de zon is ondergegaan. Meestal worden dergelijke actoren in de centrale meterkast geplaatst. Afhankelijk van het domotica-systeem kan een actor ook achter een  schakelaar of wandcontactdoos worden geplaatst. Dit is vaak het geval bij draadloze domotica-systemen.

» minder

De IRIS-box kent 2 uitvoeringen:

 • IRIS -Box
 • IRIS-Box gsm

Het verschil tussen beide uitvoeringen zit hem in het verzenden van de data gegevens. Dit kan via een vaste internetaansluiting op locatie of middels een draadloze GSM verbinding.


Specificatie IRIS-box

 • A.  Voedingsspanning 230V
 • B.  Brickbox 12-24VDC met opslagcap. 2jaar
 • C.  Router met 1x WAN/3x LANL1 voor Brickbox
  • L2 voor Touchpanel (optioneel)
  • L3 voor Laptop (in bedrijf stellen)
  • W1 voor lokaal extern netwerk
 •  D. Voeding Gateway/server/router 12-24VDC
 •  E. Voeding 0-30VDC 160mA (optioneel KNX)
 •  F. P1 communicatie module
 •  G. Flatkabel RJ11- 2mtr voor P1 poort slimme meter
 •  H. Voedingskabel 230V door installateur aan te leveren
 •  I. KNX-kabel 2x2x0,8mm² ten behoeve van KNX-systeem of MOD-bus
 •  J. FTP Cat6e kabel ten behoeve van touchpaneel (optioneel)
 •  K. FTP Cat6e kabel ten behoeve van lokaal netwerk

Het IRIS-systeem heeft een eigen multifunctionele APP. Wat betekend dit nu?

Elk project heeft zijn eigen specifieke eigenschappen. Dit kan alleen monitoring zijn, alleen Domotica of beide. Dit betekend dat de APP er steeds anders uit gaat zien. Alhoewel de looks en de feeling in de basis wel het zelfde is kan het gebruik wel compleet anders zijn.

Het mooie is dat je dus geen standaard APP krijgt, maar meer een op maat gemaakt product. Uitbreidingen of aanpassingen in de toekomst is dan ook geen probleem.

    

Het Iris-systeem heeft een eigen multifunctionele APP. Wat betekend dit nu?

Elk project heeft zijn eigen specifieke eigenschappen. Dit kan alleen monitoring zijn, alleen Domotica of beide. Dit betekend dat de APP er steeds anders uit gaat zien. Alhoewel de looks en de feeling in de basis wel het zelfde is kan het gebruik wel compleet anders zijn.

Het mooie is dat je dus geen standaard APP krijgt, maar meer een op maat gemaakt product. Uitbreidingen of aanpassingen in de toekomst is dan ook geen probleem.

Inloggen
Hiervoor is een dubbele autorisatie toegepast. Allen bevoegde personen kunnen toegang krijgen tot de portal.
Een aanvraag nieuw account en wachtwoord vergeten? worden eerst aan de achterkant geverifieerd.

Hoofdpagina Portal
Op deze pagina worden alle IRIS-boxen weergeven die zijn geplaatst. U kunt zoeken naar een specifieke box waar wat mee aan de hand is, of als u onderzoek wilt doen naar een specifiek onderdeel.

Per IRIS-box is af te lezen wat het verbruik en opwekking energie is van de gebouwgebonden installatie en eigen verbruik ten opzichte van de ingestelde energiebundel. De kleuren groen, geel, oranje en rood geven het moment opname aan in verhouding tot de tijd. En dit alles per dag, week, maand en jaar.

Andere zaken die u vanaf deze pagina kunt doen zijn:

 1. Resetten van de IRIS-box. Dit is van toepassing bij mutatiewijzigingen huurwoningen
 2. Per IRIS-box na de volgende detail pagina met grafische weergave en tabellen.
 3. Bundelinstellingen inzien en wijzigingen per IRIS-box

Calamiteiten zoals onderbreking van dataverkeer, of communicatie fout wordt weergeven als rode balk rond om de het blok van de betreffende IRIS-box. Wanneer er helemaal geen verbinding meer is met de IRIS-box zal er een rood vlak linksboven gaan branden met de tekst “server offline”. Dit kan betekenen

Rapportages worden automatisch gegenereerd en naar een opgegeven emailadres verstuurd. Vanuit de EPV regelgeving is vereist dat dit minimaal 1 maal per jaar plaatsvindt per gebruiker. Het bestand dat wordt aangeleverd is een database bestand (*.xlsx) en kan worden geïmporteerd in een eigen template. Persoons-/ en adresgegevens zijn niet aanwezig, alleen het unieke IRIS-box nummer. De beheerder die wel volgens de AVG regelgeving de persoons-/adresgegevens heeft, kan dan de juiste gegevens koppelen aan het aangeleverde bestand.

Om een totaal investeringsoverzicht te kunnen maken zijn een aantal factoren relevant:

 • Zijn er al eerdere installaties opgeleverd met het IRIS-systeem
 • zijn er lopende contracten databundel
 • zijn er lopende contracten maandelijkse support en remote per woning
 • Zijn er lopende contracten jaarlijkse firmware update APP en Portal
 • Welke keuzes zijn gemaakt in het project m.b.t. type comfort installatie
 • Is Domotica van toepassing in het project
 • Aanvullende kosten Infrastructuur aanleg door installateur
 • Plug & Play oplossingen door PureDomotica meenemen in het project.
 • Kosten in bedrijf stellen en oplevering in deelgebieden van toepassing
 • Wie is of wordt de beheerder van de data. Denk aan AVG regelgeving
 • Uitleg particulieren over werking IRIS-systeem
 • Uitleg beheerder werking IRIS-systeem
 • Keuze van investering korte of lange termijn methodiek
  • Directe eenmalige aankoop
  • Huur/koop constructie

Directe eenmalige aankoop
Alle hardware en montage uren worden per project gefactureerd. Normale garanties op de hardware is van toepassing. Optioneel kunnen licenties worden toegevoegd om zo langere garanties te krijgen bijv. 15 jaar.

Huur/koop constructie
De IRIS-box valt binnen deze regeling, en kan doorlopen in 5, 10 of 15 jaar. Alle overige componenten worden per project direct in rekening gebracht. De  basis investering per woning komt daarmee wel lager uit. De garantie periode van de IRIS-box is daarmee ook gewaarborgd gedurende het huur/koop contract.

IRIS-systeem basis EPV pakket

» meer

Omschrijving
Een doorsnee Nul op de Meter woning bestaat uit een installatieconcept waarvan ALL ELECTRIC het uitgangspunt is. De huidige nieuwbouw woningen hebben op dit moment veelal het volgende installatieconcept:

 1. Warmtepomp voor verwarming en warmtapwaterbereiding
 2. Warmteterugwinning ventilatie systeem
 3. PV-installatie voor energieopwekking

Welke capaciteit de installatie moet hebben is afhankelijk van de isolatiewaarde en grote van de woning. Deze berekening zal uit de BENG rekenmethodiek gehaald gaan worden.

Principeschema

Het principe schema van een minimale basis EPV installatie (schema 1) geeft aan welke specifieke onderdelen gemeten moeten worden. Welke merk of type warmtepomp-, ventilatie-, of PV-installatie systeem wordt toegepast is niet relevant. Alle meet waarden worden buiten deze installatie onderdelen gemeten. De meetwaarden van de zonnepanelen is dus netto opgewekte energie. Door de relatie te kunnen leggen tussen warmtevraag CV-zijdig en energieverbruik is een losse geijkte temperatuur sensor nodig in de referentie ruimte. Meestal is dit de woonkamer.

De beide warmtemeters (W1 en W2) leggen naast de flow ook de leidingtemperaturen vast. De gevraagde energie wordt berekenend en doorgeven aan de IRIS-box.  Op deze manier kan exact worden bepaald hoeveel energie benodigd is m.b.t. verwarming en warmtapwater. Over een lange periode kan dan ook het rendement worden bepaald.

Componenten lijst
De componenten voor een basis EPV pakket bestaat uit:

 • 1x IRIS-box met GSM module incl. simkaart
 • 2x kWh-meters 1-fase voor warmtepomp en ventilatie ( eventueel 1 extra t.b.v. buitenunit)
 • 1x kWh-meter 3-fase voor PV-installatie
 • 1x losse temperatuur sensor
 • 1x warmtemeter voor CV-zijdig. Incl. flow en temperatuursensoren toevoer en retour
 • 1x warmtemeter voor warmwater circuit incl. flow en koud en warmwater temperatuur sensor.

Display
Een mogelijkheid is om een aparte display te plaatsen in de woonkamer. Het display zal direct worden aangesloten op de IRIS-box. Standaard uitvoering een 7” display. Medio 2019 komt een kleinere versie 4,5” met daarin opgenomen geïntegreerde temperatuursensor. Beide displays zijn in de basis domotica intelligent. Je kan er dus ook de verlichting, zonwering, verwarming en ventilatie mee regelen en sturen.

Visualisatie
De IRIS-box is kan worden aangesloten op een externe router. De zogenaamde netwerkkabel met connector die uit de box komt zal aangesloten moeten worden op een router van de particulier. De Smartdevices van de particulier staat in verbinding met deze router. Via de router van de particulier zal de APP van het IRIS-systeem zijn informatie uit de IRIS-box gaan halen.

Investering
Naast de hardware en installatiekosten maken de maandelijkse en jaarlijkse abonnementskosten ook onderdeel uit van de totale investering. Een basis EPV pakket voor 1 woning heeft een investering conform de materiaallijst van € 1.900,- excl. BTW. Wanneer gekozen wordt voor een huur/koop constructie  dan ligt een basis EPV pakket op € 1.330,- excl. BTW

Voor een op maat offerte download hier de offerte aanvraagformulier.

» minder

IRIS-systeem basis BENG pakket

» meer

Omschrijving
Een BENG woning die vanaf 2020 in de nieuwbouw verplicht is zal ook achteraf aantoonbaar BENG moeten zijn. Met andere woorden er zal een prestatiegarantie afgegeven moeten worden gedurende een bepaalde tijd. Zetten we dit naast een Nul op de meter woning dan zal In de basis ook ALL ELECTRIC het uitgangspunt zijn. Alleen keiharde garantie dat aan het einde van het jaar u net zoveel energie hebt opgewekt als verbruikt wordt hier niet als eis neergelegd. Wel de BENG eisen m.b.t. energieverbruik per m².

Hanteren we voor een standaard BENG woning het volgende installatieconcept:

 1. Warmtepomp voor verwarming en warmtapwaterbereiding
 2. Warmteterugwinning ventilatie systeem
 3. PV-installatie voor energieopwekking

Welke capaciteit de installatie moet hebben is afhankelijk van de isolatiewaarde en grote van de woning. Deze berekening zal uit de BENG rekenmethodiek gehaald gaan worden.

Om prestaties te kunnen waarborgen zal achteraf aantoonbaar bewijs overlegd moeten worden. Dit kan op een simpele manier, door een jaarrapportage uit te draaien. Mogelijke discussie over het totaal verbruik energie ten opzichte van het uitgangspunt bij aanvraag bouw kan worden uitgezocht.

Principeschema

Het principe schema van een BENG monitoringssysteem (schema 2) wijkt niet af van de EPV-regeling. Welke merk of type warmtepomp-, ventilatie-, of PV-installatie systeem wordt toegepast is niet relevant. Alle meet waarden worden buiten deze installatie onderdelen gemeten. De meetwaarden van de zonnepanelen is dus netto opgewekte energie. Door de relatie te kunnen leggen tussen warmtevraag CV-zijdig en energieverbruik is een losse geijkte temperatuur sensor nodig in de referentie ruimte. Meestal is dit de woonkamer.

De beide warmtemeters (W1 en W2) leggen naast de flow ook de leidingtemperaturen vast. De gevraagde energie wordt berekenend en doorgeven aan de IRIS-box.  Op deze manier kan exact worden bepaald hoeveel energie benodigd is m.b.t. verwarming en warmtapwater. Over een lange periode kan dan ook het rendement worden bepaald.

De keuze of hier gebruik wordt gemaakt van de internetaansluiting van de koper/huurder is wat er contractueel onderling wordt vastgelegd. Rekening houdend dat bij lange onderbreking van de datastroom de prestatiegarantie vervalt.

Componenten lijst
De componenten voor een basis EPV pakket bestaat uit:

 • 1x IRIS-box met GSM module incl. simkaart of direct internet aansluiting
 • 2x kWh-meters 1-fase voor warmtepomp en ventilatie ( eventueel 1 extra t.b.v. buitenunit)
 • 1x kWh-meter 1-fase of  3-fase voor PV-installatie
 • 1x losse temperatuur sensor
 • 1x warmtemeter voor CV-zijdig. Incl. flow en temperatuursensoren toevoer en retour
 • 1x warmtemeter voor warmwater circuit incl. flow en koud en warmwater temperatuur sensor.

Display
Een mogelijkheid is om een aparte display te plaatsen in de woonkamer. Het display zal direct worden aangesloten op de IRIS-box. Standaard uitvoering een 7” display. Medio 2019 komt een kleinere versie 4,5” met daarin opgenomen geïntegreerde temperatuursensor. Beide displays zijn in de basis domotica intelligent. Je kan er dus ook de verlichting, zonwering, verwarming en ventilatie mee regelen en sturen.

Visualisatie
De IRIS-box is kan worden aangesloten op een externe router. De zogenaamde netwerkkabel met connector die uit de box komt zal aangesloten moeten worden op een router van de particulier. De Smartdevices van de particulier staat in verbinding met deze router. Via de router van de particulier zal de APP van het IRIS-systeem zijn informatie uit de IRIS-box gaan halen.

Investering
Naast de hardware en installatiekosten maken de maandelijkse en jaarlijkse abonnementskosten ook onderdeel uit van de totale investering. Een basis BENG pakket voor 1 woning heeft een investering conform de materiaallijst van € 1.900,- excl. BTW. Wanneer gekozen wordt voor een huur/koop constructie  dan ligt een basis BENG pakket op € 1.330,- excl. BTW

Voor een op maat offerte download hier de offerte aanvraagformulier.

» minder

IRIS-systeem basis EPV/BENG + Domotica pakket

» meer

Omschrijving
Een BENG woning die vanaf 2020 in de nieuwbouw verplicht is zal ook achteraf aantoonbaar BENG moeten zijn. Met andere woorden er zal een prestatiegarantie afgegeven moeten worden gedurende een bepaalde tijd. Zetten we dit naast een Nul op de meter woning dan zal In de basis ook ALL ELECTRIC het uitgangspunt zijn. Alleen keiharde garantie dat aan het einde van het jaar u net zoveel energie hebt opgewekt als verbruikt wordt hier niet als eis neergelegd. Wel de BENG eisen m.b.t. energieverbruik per m².

Hanteren we voor een standaard BENG woning het volgende installatieconcept:

 1. Warmtepomp voor verwarming en warmtapwaterbereiding
 2. Warmteterugwinning ventilatie systeem
 3. PV-installatie voor energieopwekking

Welke capaciteit de installatie moet hebben is afhankelijk van de isolatiewaarde en grote van de woning. Deze berekening zal uit de BENG rekenmethodiek gehaald gaan worden.

Om prestaties te kunnen waarborgen zal achteraf aantoonbaar bewijs overlegd moeten worden. Dit kan op een simpele manier, door een jaarrapportage uit te draaien. Mogelijke discussie over het totaal verbruik energie ten opzichte van het uitgangspunt bij aanvraag bouw kan worden uitgezocht.

In dit pakket wordt het IRIS-systeem uitgebreid met Domotica.

Domotica kent veel systemen met een eigen protocol in een bedraad of draadloos systeem uitgevoerd. Kies je voor de lange termijn en onderhoudsvrij dan is een bedraad systeem met een open protocol de beste keus naar onze mening. Uitbreiden van bedraad naar draadloos is ook een optie, denk aan renovatie of verbouwing.

Het IRIS-systeem is standaard voorzien van het KNX-protocol. Dit wereldwijd gecertificeerd protocol kent meer dan 400 fabrikanten die componenten leveren. Meer vrijheid in keuze en niet afhankelijk van 1 fabrikant.

Het IRIS-systeem zal de komende jaren verder worden uitgebreid. Naast protocollen als Z-Wave en Zigbee en CANbus zullen andere systemen zich ook gaan integreren in het IRIS-systeem.

Principeschema

Het principe schema van een EPV/BENG monitoring (schema 3) met aanvulling domotica voldoet aan de eisen de BENG en de EPV regeling. Het grote voordeel nu is dat wat je meet ook direct kan laten terugvloeien in de installatie en in het gebruik, zonder dat je daar zelf handelingen voor hoeft te doen. Een simpel voorbeeld is bijvoorbeeld automatisch zonwering omhoog en omlaag sturen. Verwarming regeling, CO2 gestuurde ventilatie. Welke merk of type warmtepomp-, ventilatie-, of PV-installatie systeem wordt toegepast is niet relevant. Alle meet waarden worden buiten deze installatie onderdelen gemeten. De meetwaarden van de zonnepanelen is dus ook netto opgewekte energie. De relatie tussen warmtevraag CV-zijdig en energieverbruik gebeurd nu doormiddel van de op de domotica aangesloten sensor. Evenals de CO2 sensor. Alle secundaire regelingen worden dus vervangen door 1 compleet systeem.  Een ander groot voordeel is dat er maar 1 APP nodig is voor alle installaties. Geeft meer en beter overzicht en vooral ook bedieningsgemak.

De voordelen van lichtsturingen zijn o.a.:

 • Centraal aan/uit
 • Paniek scene
 • Vakantie scene
 • Verschillende lichtscenes achter 1 knop

Doordat er vanuit het monitoringsdeel grenswaarde  of wel bundelinstellingen worden ingegeven, kunnen deze grenswaarden ook ingezet worden als zogenaamde voorwaarden. Bijvoorbeeld bij een zonopbrengst van 2 kWh, mag de vaatwasser starten met het programma. Betekend wel dat witgoedapparatuur IFTT geschikt moet zijn.

De beide warmtemeters (W1 en W2) leggen naast de flow ook de leidingtemperaturen vast. De gevraagde energie wordt berekenend en doorgeven aan de IRIS-box.  Op deze manier kan exact worden bepaald hoeveel energie benodigd is m.b.t. verwarming en warmtapwater. Over een lange periode kan dan ook het rendement worden bepaald.

De keuze of hier gebruik wordt gemaakt van de internetaansluiting van de koper/huurder is wat er contractueel onderling wordt vastgelegd. Rekening houdend dat bij lange onderbreking van de datastroom de prestatiegarantie vervalt.

Let wel: Het domotica gedeelte valt in zijn geheel buiten de prestatiegarantie.

Componenten lijst
De componenten voor een basis BENG/EPV pakket bestaat uit:

 • 1x IRIS-box met GSM module incl. simkaart of direct internet aansluiting
 • 2x kWh-meters 1-fase voor warmtepomp en ventilatie ( eventueel 1 extra t.b.v. buitenunit)
 • 1x kWh-meter 1-fase of  3-fase voor PV-installatie
 • 1x warmtemeter voor CV-zijdig. Incl. flow en temperatuursensoren toevoer en retour
 • 1x warmtemeter voor warmwater circuit incl. flow en koud en warmwater temperatuur sensor.
 • De benodigde actoren voor aansturing verlichting, zonwering, verwarming, ventilatie, beveiliging, e.d….
 • De benodigde sensoren zoals tasters, bewegingsmelders, thermostaten, CO2 melders, rookmelders, weerstation, deur-/raamcontacten, e.d…..

Display
Een mogelijkheid is om een aparte display te plaatsen in de woonkamer. Het display zal direct worden aangesloten op de IRIS-box. Standaard uitvoering een 7” display. Medio 2019 komt een kleinere versie 4,5” met daarin opgenomen geïntegreerde temperatuursensor. Beide displays zijn in de basis domotica intelligent. Je kan er dus ook de verlichting, zonwering, verwarming en ventilatie mee regelen en sturen.

Visualisatie
De IRIS-box is kan worden aangesloten op een externe router. De zogenaamde netwerkkabel met connector die uit de box komt zal aangesloten moeten worden op een router van de particulier. De Smartdevices van de particulier staat in verbinding met deze router. Via de router van de particulier zal de APP van het IRIS-systeem zijn informatie uit de IRIS-box gaan halen.

» minder