PROJECTONTWIKKELAAR

Focus op inzet budget

Het Bouwbesluit stelt stricte eisen aan de energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. Om hieraan te kunnen voldoen en een energieprestatiegarantie te kunnen geven, ismonitoring nodig. Het IRIS-systeem maakt het mogelijk om dit betrouwbaar aan te tonen en eventuele problemen op tijd op te lossen.

Verantwoordelijkheid

Wie is en blijft verantwoordelijk voor het project tijdens de periode van de prestatiegarantie? Vanuit het ontwerp moet met deze vraag al rekening worden gehouden. De minimale eisen in het Bouwbesluit sluiten niet aan op de BENG en ook de EPC vervalt. Hoe het budget ingezet gaat worden, verdient daarom grote aandacht. Het in de aanbestedingsfasen doorvoeren van besparingen kan direct gevolgen hebben voor de prestatie.

Zuinigheid gegarandeerd

De energieprestatiegarantie garandeert de energiezuinigheid van nieuwe of gerenoveerde woningen en utiliteitsgebouwen. De besparende keuzes moeten daadwerkelijk zorgen voor een energiezuinig gebouw of een energiezuinige woning. Het energieverbruik mag dan ook niet boven de beoogde streefwaarde uitkomen. Wordt de energieprestatie niet geleverd, dan zijn er maatregelen nodig.

Monitoring onmisbaar

Uiteraard wil de koper ervan verzekerd zijn, dat de energie installatie een bepaald niveau heeft en ook houdt. Daarom is monitoring onmisbaar. Het periodiek meten, registreren en bewaken van de energiestromen houdt het energieverbruik onder controle. Ook de toepassing van nieuwe, duurzame energiebronnen maakt het noodzakelijk dat problemen tijdig worden ontdekt.

Eenvoudig te koppelen

Groot voordeel van IRIS is, dat PureDomotica storingssignalering en onderhoudsplanningen eenvoudig aan het systeem kan koppelen. Dankzij real time inzicht in het verbruik zijn afwijkingen daarmee direct zichtbaar, zodat op tijd maatregelen kunnen worden genomen om eventuele problemen te voorkomen of op te lossen.

Klaar voor nieuwe ontwikkelingen

Het innovatieve en gebruiksvriendelijke IRIS-systeem van PureDomotica biedt een real time beeld van het energieverbruik en de energieprestaties. Het is een modulair systeem en dus ook uit te breiden met nieuwe, toekomstige ontwikkelingen. Het is onderhoudsvrij en werkt met diverse protocollen, zoals Modbus, Zwave, KNX, Lutron en Canbus.

Meer weten? Bel 0411-689170 of mail info@iris-system.nl