WONINGCORPORATIE

Continu inzicht energieverbruik

In het convenant Energiebesparing Huursector is afgesproken, dat huurwoningen van corporaties in 2021 gemiddeld energielabel B of beter moeten hebben. IRIS biedt continu inzicht in het energieverbruik van het totale woningbestand.

Verantwoorde keuzes

Bij het verduurzamen van huurwoningen speelt energiemonitoring een belangrijke rol. Op basis hiervan kunnen woningcorporaties beter bepalen welke bouwkundige keuzes en installatiekeuzes gemaakt moeten worden voor nieuwbouw en renovatie. Die keuzes gaan gepaard met forse investeringen.

Energie Prestatie Vergoeding

Bovendien is monitoring nodig om energiebundels af te spreken, prestatiegaranties te waarborgen en in aanmerking te komen voor de Energieprestatievergoeding (EPV). Denk hierbij aan NOM-woningen, maar ook nieuwbouwwoningen die voldoen aan de nieuwe BENG-normen kunnen vaak met enkele aanvullende ingrepen aan de EPV-eisen voldoen. Het gebruik van de EPV-regeling kan gunstig uitpakken voor de huurders. Ook komen er voor de corporatie extra middelen beschikbaar voor duurzame oplossingen.

Klaar voor nieuwe ontwikkelingen

Het innovatieve en gebruiksvriendelijke IRIS-systeem van PureDomotica biedt corporaties een real time beeld van het energieverbruik en de energieprestaties van het eigen woningbestand. Het is een modulair systeem en dus ook uit te breiden met nieuwe, toekomstige ontwikkelingen. IRIS is onderhoudsvrij en werkt met diverse protocollen, zoals Modbus, Zwave, KNX, Lutron en Canbus.

Meer weten? Bel 0411-689170 of mail info@iris-system.nl